W przyszłym roku planuje się również ukończenie budowy dróg San Cristobal-Bani i Cazabito-Constanza a także mostu przez rzekę Soco. Ministerstwo Robót Publicznych przewiduje otrzymać na te cele z budżetu kwotę w wysokości 821.64 mln USD w 2010 r.