Decyzja RDOŚ ma rygor natychmiastowej wykonalności. Teraz inwestor, jakim jest GDDKiA O/Białystok może czynić starania o pozyskanie kolejnych pozwoleń na rozpoczęcie budowy drogi.

Obwodnica Augustowa będzie miała długość około 38,7 km, a jej część zostanie wpisana w międzynarodową trasę Via Baltica. W planie inwestorskim zawiera się budowa dwóch odcinków drogi, przebudowa istniejącej, budowa pięciu węzłów drogowych, wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt oraz dróg serwisowych.

Przyjęta lokalizacja została wybrana ze względu na fakt, iż uznano go za najmniej inwazyjny dla środowiska.

W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu, w ramach którego zostanie wyłoniony konsultant, a jego zadaniem będzie m.in. przygotowanie "programu funkcjonalno-użytkowego obwodnicy". Jak najszybciej zostaną też poczynione przygotowania mające na celu wybór wykonawcy.