Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono już 160 mln USD z pożyczki gwarantowanej przez Inter-American Development Bank (IADB), Andyjską Korporację Rozwoju (CAF), Francuską Agencję Rozwoju (AFD) oraz Europejskiegi Bank Inwestycyjny (EBI). Kolumbijski wykonawca Odinsa, który posiada 42,5% udziałów w projekcie, będzie prowadzić prace wraz z podwykonawcami Remix i Grodco.