Budżet inwestycji drogowych oceniany jest na 573 mln euro, z czego 368 mln euro pochodzić będzie z funduszy europejskich.  W roku 2011 finansowanie projektów drogowych spodziewane jest na podobnym poziomie (565 mln euro).