Rząd Hiszpanii chce aby 80 % obywateli kraju znalazło się w zasięgu dróg ekspresowych i autostrad.