Partnerami firmy Radko będą spółki: Autostrada Wschodnia oraz indyjska firma Punj Lloyd Ltd. Oprócz budowy samej drogi - 3,5-kilometrowego fragmentu autostrady i 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej - wykonawca będzie musiał wybudować m.in. kilka wiaduktów i mostów. 

Przewidywany czas wykonania inwestycji to 18 miesięcy.