Ambitny plan rozwoju infrastruktury drogowej przewiduje powstanie w ciągu dekady bisko 4000 km szybkich dróg. Większość projektów ma zostać zrealizowanych w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego.