Wg zamierzeń ministrów, organizowaniem niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego przewozu osób zajmować mają się samorządy albo minister infrastruktury - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Pozostałe przewozy będą wykonywali na zasadach rynkowych przewoźnicy komercyjni. Organizator przewozów będzie planował rozwój transportu i organizował sieć komunikacyjną. Będzie mógł zlecić świadczenie publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu lub prywatnemu przedsiębiorcy.

W projekcie zostały też określone podmioty, które będą zobligowane do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Takimi podmiotami są gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców; powiaty liczące co najmniej 80 tys. mieszkańców; związki i porozumienia międzygminne obejmujące 80 tys. mieszkańców; związki i porozumienia powiatów obejmujące 120 tys. mieszkańców. Przy opracowywaniu planu organizator będzie musiał brać pod uwagę opinie mieszkańców.