Drugą lokatę w przetargu zajęło grecko – izraelskie konsorcjum HCH z ofertą opiewającą 3,9 mld euro. Obydwa konsorcja planują znaleźć pomoc finansową w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Światowym.