Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany węzeł powstanie na skrzyżowani drogo S8 z DW579. Prace budowlane rozpoczną się w czerwcu 2010 r. Udostępnienie węzła dla ruchu ma mieć miejsce w maju 2012 r.

Węzeł powstanie w okolicy obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zaplanowany most równocześnie będzie spełniał rolę ekologicznego przejścia dla dużych zwierząt. Nowe skrzyżowanie będzie typu "karo", tj. ruch na nim będzie odbywać się bezkolizyjnie. Zaprojektowano, że droga S8 zostanie podniesiona, a pod nią przebiegać będzie drugi poziom, którym realizowany będzie ruch lokalny. Tym samym droga S8 zostanie dostosowana do parametrów trasy ekspresowej na odcinku ze stolicy do granicy województwa mazowieckiego.