Pod koniec u biegłego roku w Chinach zakończono budowę dwóch linii szybkiej kolei pomiędzy Wuhan a Guangzhou i Zhengzhou a Xi'an. Pojazdy mogą rozwijać na tych liniach prędkość operacyjną 350 km/godz. Przed uruchomieniem tego połączenia szybką koleją można było jeździć z Pekinu do Tiencinem, z Shijiazhuangu do Taiyuan, z Qingdao do Jinan, z Hefei do Wuhan i Nankinem.

Budowa linii szybkich kolei trwa nadal, a niebawem ukończone zostaną kolejne połączenia, łącznie z ważną linią na trasie Pekin-Szanghaj, której długość wyniesie 1318 km. Budowa tej linii rozpoczęła się w kwietniu 2008 r., a  budowa zostanie zakończona za około pięć lat. Podróż na tej trasie zostanie skrócona z około 12 do 5 godz.

W ubiegłą sobotę w Guangzhou w południowej części Chin otwarto największy w Azji dworzec kolejowy.

Pod koniec ubiegłego roku długość łączna chińskich linii kolejowych wynosi ponad 86 tys. km. Czyni to z Chin drugą po Stanach Zjednoczonych potęgę światową w tym zakresie. W 2009 r. łączna liczba pasażerów, którzy skorzystali z przewozów kolejowych w Chinach wyniosła 1,53 miliarda, zaś wielkość kolejowych przewozów towarowych osiągnęła 3,32 mld ton.