Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.