Planowany wiadukt nad DK7 będzie miał konstrukcję łukową. Łuki zaplanowano jako stalowe o przekroju skrzynkowym. Długość obiektu to 67 m, a szerokość - 13,2 m. 

W ramach prac zostanie rozebrany istniejący obiekt, powstaną pasy włączania i wyłączania, łącznice, przepusty, droga serwisowa, zbudowane zostaną zjazdy, powstanie kanalizacja deszczowa i inne elementy infrastruktury, jak m.in. teletechnicznej, czy gazowej.