Eksperci oceniają, że znacząco poprawi możliwości transportowe w regionie.