Kontrakt realizowany w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego przewiduje projekt, budowę i zarządzanie przez 30 lat płatną drogą.