British Airways, które zatrudniają ok. 12 tys. pracowników personelu pokładowego, chcą zaoszczędzić rocznie ok. 62,5 mln funtów.  Plan oszczędnościowy przewiduje zamrożenie płac w 2010 r., zmianę sposobu zatrudnienia 3 tys. pracowników oraz częściową redukcję personelu kabinowego na dalekich trasach.

Linie zastosowały działania nadzwyczajne aby złagodzić skutki strajku. Jak informuje Reuters, zmieniły rezerwację  swoich pasażerów na inne linie, wyczarterowały samoloty z załogami,  przekwalifikowały pracowników administracyjnych do tymczasowego pełnienia obowiązków personelu pokładowego.