Projekt zakłada modernizację linii kolejowe E 65 na długości 60,32 km. Linia kolejowa zostanie dostosowana do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich z taborem klasycznym. Realizacja projektu wpłynie zarówno na skrócenie czasu jazdy pociągów, podniesienie standardów podróży i bezpieczeństwa pasażerów, jak i na zwiększenie ochrony środowiska naturalnego przez zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii użytych do modernizacji linii oraz budowę przejść dla zwierząt i instalację urządzeń odstraszających zwierzęta. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 2,37 mld złotych.