Odcinek preszowski jest opóźniony o dwa lata w stosunku do oryginalnych planów. Wynika to z kłopotów z wykupem gruntów. Koszty budowy wyniosły 105 mln euro. Druga sekcja została otwarta zgodnie z planem i kosztowała 69 mln euro. Pozostał do wybudowania 18,5 km łącznik Janowce – Jablonov, który ma powstać w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego.