Władze regionu i powiatu lubelskiego w dniu 20 lipca 2010 r. podpisały umowę o dofinansowaniu inwestycji z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Ten „megaprojekt" drogowy obejmie 16 powiatów z Lubelszczyzny. Postanowiły one złożyć jeden, wspólny wniosek na modernizację dróg lokalnych w regionie. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa.