Zakres prac V etapu budowy wartego ponad 65 mln zł obejmuje m. in.: budowę nowego odcinka dwujezdniowej obwodnicy o długości 1160 m, przebudowę dwóch skrzyżowań, budowę przejścia podziemnego oraz wiaduktu kolejowego i trakcji tramwajowej.

Koszt inwestycji wynosi ponad 111 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia udało się pozyskać 70% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-13.