W okolicach czterech węzłów zbudowano ją jako dwujezdniową, zaś na pozostałych odcinkach jest jednojezdniowa, jednak wykonano nasypy ziemne i obiekty inżynierskie, które umożliwią budowę kolejnej jezdni.

Inwestycja (projekt, wykup działek, budowa) kosztowała około 435 mln zł. Prace budowlane trwały od sierpnia 2008 r. Wykonawcami tej drogi były firmy Strabag i Wakoz, działające w konsorcjum. Nad prawidłowym wykonaniem prac czuwała firma Arcadis.