Zadaniem dla wykonawcy jest budowa odcinka północnej obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego o długości około 2 km. Obwodnica połączona zostanie z trzema drogami: na skrzyżowaniu z DK308, z drogą gminną na ul. Mikołajczaka oraz z drogą powiatową nr 2723P.