Na realizację projektu udało się pozyskać 17 mln zł dofinansowania: 85% dotacji będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% z budżetu państwa.

W ramach inwestycji zostanie wyremontowanych aż 14 sandomierskich ulic: Baczyńskiego, Bosmańskiej, Flisaków, Holowniczej, Hutniczej, Kryształowej, Mokrej, Piętaka, Portowej, Przemysłowej, Retmańskiej, Sieleckiej, Wielowiejskiej i Zaleśnej.

Zakres prac obejmuje m.in. usunięcie zniszczonej nawierzchni, wymianę podbudowy, odtworzenie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Na niektórych ulicach zostanie także wymienione oświetlenie oraz odbudowana sieć kanalizacji deszczowej.

Na realizację projektu udało się pozyskać 17 mln zł dofinansowania: 85% dotacji będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% z budżetu państwa.
W ramach inwestycji zostanie wyremontowanych aż 14 sandomierskich ulic: Baczyńskiego, Bosmańskiej, Flisaków, Holowniczej, Hutniczej, Kryształowej, Mokrej, Piętaka, Portowej, Przemysłowej, Retmańskiej, Sieleckiej, Wielowiejskiej i Zaleśnej. Zakres prac obejmuje m.in. usunięcie zniszczonej nawierzchni, wymianę podbudowy, odtworzenie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, a tam gdzie to możliwe również ścieżek rowerowych. W  przypadku części ulic projekt przewiduje również wymianę lub remont oświetlenia ulicznego oraz odbudowę bądź budowę sieci kanalizacji deszczowej.