Program budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych, nazywany potocznie schetynówkami, jest bardzo popularny wśród samorządów, ponieważ umożliwia często niezamożnym gminom realizację najpilniejszych inwestycji drogowych. Przedsięwzięcia są współfinansowane po połowie z pieniędzy budżetowych i funduszy samorządów.

Mazowieckie samorządy złożyły do wojewody 110 projektów dotyczących dróg gminnych i 40 dróg powiatowych - łącznie na ponad 319 km dróg. Wartość wniosków to ponad 81 mln zł.

Obecnie wnioski przechodzą ocenę merytoryczną i formalną. Do końca tego miesiąca wojewoda ogłosi listy rankingowe, a do końca listopada zostanie ona przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra MSWiA.