Najtańszą ofertę opiewającą na 184,2 mln zł złożyło konsorcjum firm Eurovia Polska i Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Kolejne oferty przedstawiło konsorcjum firm Bilfinger Berger Budownictwo, PRDiM Kędzierzyn-Koźle i Spec-Bruk Libiąż (186,8 mln zł) oraz spółka Budimex (187,1 mln zł). Najdroższa z ofert wynosiła 245,6 mln zł. Inwestor zamierzał wyłożyć około 170 mln zł.  

Zabrzańskie i gliwickie odcinki DTŚ mają być finansowane przede wszystkim z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (160 mln EUR). 75 mln EUR ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostałe środki mają być przekazane z budżetu samorządów. Cała trasa powinna zostać ukończona w 2015 r.