W referendum wzięło udział 68 tys. mieszkańców Tallinna, czyli około 20% uprawnionych do głosowania.

„Dzięki bezpłatnej komunikacji miejskiej ograniczymy korzystanie z samochodów, zwiększymy mobilność biednych rodzin, a także przyczynimy się do ochrony środowiska w wymiarze lokalnym oraz globalnym” – uważa burmistrz Tallinna Edgar Savisaar.

Poprzez utrzymanie opłat w miejskiej komunikacji nadal dla osób z innych estońskich gmin władze miasta chcą zachęcić przyjeżdżających do pracy w stolicy Estończyków do zameldowania się w Tallinnie oraz płacenia tam podatków.