W ramach przeprowadzonych prac zbudowano dwie jezdnie (rozdzielone pasem zieleni) mające po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, ronda, cztery obiekty mostowe - trzy nad torami kolejowymi i jeden nad torami tramwajowymi oraz węzły Budzysza i Ku Ujściu.

Koszt tego zadania to ponad 180 mln zł. Ze inwestycję odpowiadała spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne, działająca w imieniu Miasta Gdańska, a prace budowlane prowadziła firma Skanska SA.

Gdańskie trasy komunikacyjne wraz z tunelem pod Martwą Wisłą