Dyrekcja realizuje wypłaty systematycznie po złożeniu przez wnioskodawców kompletu dokumentów. Ci, którzy nie złożyli jeszcze odpowiednich wniosków, mogą je składać w oddziałach GDDKiA w Krakowie i Rzeszowie odpowiednio do 16 i 15 kwietnia.