Węzeł Żytnia otwarto 26 czerwca. Do końca tygodnia drogowcy będą porządkować teren budowy i kończyć układanie chodników. 

Inwestycja polegała na budowie dwóch wiaduktów o długości 350 m nad skrzyżowaniem ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Żytniej i Grunwaldzkiej. Zmodernizowano odcinki ulic: Żelaznej, Żytniej, Armii Krajowej, Grunwaldzkiej i Mielczarskiego. Na tych odcinkach ułożono nową kanalizację deszczową oraz zamontowano nowe oświetlenie. Wiadukt drogowy w ciągu ul. Mielczarskiego został kompleksowo wyremontowany. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie unijne w wysokości 60% kosztów, pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu miasta.