Jak napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały, „W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej, jak również budowa obwodnic miejscowości. Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, należy umożliwić GDDKiA uruchomienie postępowań przetargowych w 2013 r., co umożliwi rozpoczynanie robót w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE”. Uruchomienie w tym roku przetargów na obwodnice wiąże się z koniecznością zabezpieczenia na ten cel e kwoty 4,7 mld zł. Pieniądze te mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego i refundacji z budżetu unijnego. 

11 obwodnic o łącznej długości ponad 140 km

W załączniku do wspomnianego projektu wymienionych zostało 11 obwodnic miast o łącznej długości przekraczającej 140,2 km. Wydatki w ramach tych inwestycji określono następująco: 585,2 mln zł w 2014 r., a 1,87 mld zł w 2015 r.

Najbardziej kosztowna ma być obwodnica Olsztyna - 1,42 mld zł. Obejście Inowrocławia oszacowano na 495,1 mln zł, Nysy - 467,9 mln zł, Góry Kalwarii - 437,8 mln zł, Ostrowa Wielkopolskiego - 345,3 mln zł. Przewidziano również budowę obwodnic Brodnicy, Wielunia, Jarocina, Kłodzka, Kościerzyny i Sanoka.