Nabór wniosków zakończył się 30 września. Spośród 122 wniosków 73 dotyczą dróg gminnych, a 49 - powiatowych.