Firma Ove Arup & Partners International za prawie 280 tys. zł przygotowała 2 lata temu dla południa Katowic studium transportowe. Miasto nie udostępniło go wcześniej mieszkańcom, ponieważ – jak twierdzi – nie ma takiego obowiązku.
Z dokumentu wynika, że władze Katowic planują w południowej części miasta budowę około 30 dróg oraz remonty.

Studium wskazuje, że najbardziej zatłoczonymi ulicami na południu Katowic są ul. Kościuszki, Jankego i Armii Krajowej. Ani komunikacja miejska, ani kolej nie stanowią w tym rejonie sensownej alternatywy dla mieszkańców.

Autorzy studium w kwestii komunikacji publicznej zaproponowali m.in. budowę nowego przystanku kolejowego przy ul. Jankego i w Zarzeczu, a także dodanie jak największej ilości przystanków autobusowych w okolicy linii kolejowych.  

Studium zawiera propozycję budowy niemal trzydziestu nowych dróg oraz ulic i remont kilku już istniejących, tak by usprawnić na nich ruch. Chodzi m.in. o budowę drogi, która połączy ul. Kościuszki z Armii Krajowej, przedłużenie ul. Ziołowej do 73. Pułku Piechoty oraz wiele inwestycji w Podlesiu.

To jednak może nie rozwiązać problemu zakorkowanych ulic w tej części Katowic. Autorzy studium przyznają, że ich rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ proponowany układ drogowy odciąży ruch na niektórych ulicach, a na innych go powiększy.

Zdaniem ekspertów, analiza natężenia ruchu w studium nie jest miarodajna, a proponowane zmiany jeśli chodzi o komunikację miejską, są tak naprawdę kosmetyczne. Według nich, budowa nowych dróg nie jest w tym przypadku receptą  na problemy komunikacyjne.