Nadrzędnym celem rozbudowy węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w Rzeszowie jest upłynnienie ruchu ulicznego na zatłoczonej dotąd al. Wyzwolenia.

Koszt modernizacji, która objęła dwukilometrowy odcinek trasy, wyniósł ponad 63 mln zł. Odcinek rozbudowano do drogi dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu. Wzdłuż przebudowanego fragmentu powstały także chodniki i ścieżki rowerowe.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.