Zmieniają się przepisy dotyczące kar za brak e-myta w systemie ViaToll – od 1 stycznia br. ukarany zostanie właściciel lub posiadacz pojazdu, a nie kierowca. W przypadku umowy leasingu kara zostanie nałożona na posiadacza samochodu, który faktycznie z niego korzysta.

Kary będą mogły dojść nawet do 1500 zł (opłata specjalna za brak całego e-myta w przypadku zespołów pojazdów, w przypadku samochodów ciężarowych oraz autobusów).

Użytkownik pojazdu, który naruszy przepisy, nie będzie mógł zostać ukarany więcej niż raz na dobę, bez względu na ilość przejechanych płatnych odcinków dróg.