Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wliczone zostaną miesiące zimowe, a do czasu realizacji już nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane.

Do zakresu tych ostatnich zaliczać się będzie przede wszystkim budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,67 km i dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów), ale też sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793
w Siewierzu, przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę krajową 78, obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią, a także systemu odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Powstać ma 12 obiektów inżynieryjnych: siedem wiaduktów, cztery mosty i przejście dla zwierząt oraz trzydzieści przepustów dla celów ekologicznych.

Obwodnica ma zostać oddana do eksploatacji w II kwartale 2023 r.

Przeczytaj także: Obwodnica Częstochowy na A1 oddana do ruchu