Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas dorocznej konferencji Year in Infrastructure organizowanej przez spółkę Bentley. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12–15 października 2020 r. w Centrum Kongresowym w Vancouver. Spotkają się tam specjaliści do spraw infrastruktury i branżowi liderzy z całego świata. Zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi usprawniającymi realizację projektów infrastrukturalnych, a także wydajność majątku trwałego. Będą dzielić się najlepszymi praktykami. Częścią konferencji będzie uroczysta gala, w trakcie której nastąpi ogłoszenie zwycięzców konkursu i rozdanie nagród.

Bentley zaprasza wszystkich użytkowników oprogramowania firmy do zgłaszania projektów, niezależnie od stopnia ich zaawansowania. Mogą to być przedsięwzięcia na etapie wstępnym czy koncepcyjnym, projektowania, budowy lub eksploatacji. Trójka finalistów wybranych z każdej kategorii będzie gośćmi Bentley Systems i weźmie udział w konferencji Year in Infrastructure 2020. Swoje projekty zaprezentują przed jurorami, branżowymi liderami i ponad setką dziennikarzy.

Nominowane do konkursu projekty mogą:

 • Zdobyć światowe uznanie poprzez uwzględnienie ich projektów infrastrukturalnych w katalogu Infrastructure Yearbook firmy Bentley, który udostępniany jest w wersji drukowanej i cyfrowej mediom, instytucjom rządowym i ekspertom branżowym z całego świata. Wszystkie projekty zwycięzców i finalistów zostaną również opublikowane na stronie bentley.com
 • Zwiększyć swoją konkurencyjność dzięki zaprezentowaniu obecnym i potencjalnym klientom korzyści, jakie mogą odnieść dzięki wykorzystaniu cyfrowych innowacji
 • Zdobyć uwagę światowych mediów oraz otrzymać wsparcie od zespołu firmy Bentley w zakresie marketingu i promocji swojego projektu w mediach

Podczas konkursu Year in Infrastructure 2020 zostaną nagrodzone wybitne osiągnięcia (projekty infrastrukturalne i majątku trwałego) w kategoriach:

 • Modelowanie budowy 4D
 • Mosty
 • Budynki i zespoły budynków
 • Cyfrowe miasta
 • Inżynieria geotechniczna
 • Zagospodarowanie terenu
 • Produkcja
 • Górnictwo i inżynieria morska
 • Energetyka
 • Realizacja projektów
 • Kolej
 • Modelowanie rzeczywistości
 • Drogi i autostrady
 • Wydajność drogowego i kolejowego majątku trwałego
 • Inżynieria budowlana
 • Infrastruktura sieciowa
 • Wydajność majątku trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej
 • Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
 • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe

Dodatkowo przedsięwzięcia reprezentujące misję firmy Bentley w obszarze rozwoju infrastruktury, a jednocześnie wykraczające poza zakres poszczególnych kategorii, mają szanse na wyróżnienia specjalne w obszarach, takich jak:

 • Postęp w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w realizacji projektów (Project Digital Twins) dla projektu wykorzystującego to rozwiązanie do uzyskania przydatnych informacji, takich jak zrozumienie wpływu zmian i alternatyw projektowych, lub wskazania problemów z jakością danych projektu w celu wydajniejszej współpracy z większym zespołem projektowym lub modelowania wydajności projektu i jego konstrukcji.
 • Postęp w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w zapewnieniu wydajności majątku trwałego (Performance Digital Twins) dla projektu wykorzystującego cyfrowe bliźniaki majątku trwałego infrastruktury operacyjnej do uzyskania przydatnych informacji umozliwiających zwiększenie wydajności majątku trwałego – przepustowości, bezpieczeństwa, zgodności, konserwacji – w celu oceny względnego wpływu różnych strategii operacyjnych, przeprowadzania szkoleń personelu operacyjnego lub wsparcia zdalnej obsługi majątku trwałego.
 • Postęp w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wytrzymałości dla projektu lub dla infrastrukturalnego majątku trwałego, który ma wpływ na zrównoważony rozwój (mniejszejszą emisję CO2, lepsze wykorzystanie energii odnawialnej, mniejszy negatywny wpływ na środowisko) lub zwieksza wytrzymałość (możliwości przetrwania katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka i powrotu do stanu poprzedniego, zdolności adaptacji do zmieniających się warunków).