Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej. Realizuje zadania zarządcy oraz budżet państwa w zakresie dróg krajowych. Czynności prowadzi przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów wojewódzkich.

Nazwiska nowego Generalnego Dyrektora na razie nie podano. Obecnie za pracę GDDKiA odpowiadają dwie osoby – Grzegorz Dziedzina (p.o. zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) oraz Daria Predko (Dyrektor Generalny Urzędu).

Przypomnijmy, że nieco ponad rok temu przyjęto Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r., PBDK). Celem planowanych zadań jest domknięcie sieci autostrad i dróg ekspresowych. By tak się stało, konieczne jest, poza tymi inwestycjami, które już są prowadzone, a w ramach programu będą kontynuowane, zbudowanie zupełnie nowych 2,5 tys. km tras szybkiego ruchu. Łączna wartość programu wynosi 294,4 mld zł.

Przeczytaj także: Program Budowy Dróg Krajowych. Pełna lista nowych zadań