Trasa oddana do użytku na dwa tygodnie przed terminem jest przedłużeniem ulicy księcia Józefa, biegnącej z krakowskiego Salwatora. Wzdłuż nowej szosy stworzono ścieżkę rowerową, powstały także dwa skrzyżowania oraz sygnalizacja świetlna.