Jak powiedział dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA Franciszek Rogowicz, rozpoczęcie szacowanej na co najmniej 364 miliony złotych inwestycji jest planowane na wiosnę przyszłego roku. Budowa ma trwać 24 - 26 miesięcy.
Licząca 16,3 km obwodnica, która będzie częścią drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Słupska.