Dziennik informuje, że strona polska korzystając z funduszy unijnych już odnowiła i dostosowała do ruchu samochodowego swoje lokalne drogi. Litwa ma rozpocząć prace drogowe wiosną.
Po stronie litewskiej przewidziana jest odbudowa 12 odcinków drogowych. Na ten cel z funduszy unijnych przyznano 2,2 mln euro.

Istniejące przed wojną polsko-litewskie połączenia drogowe zostały zamknięte w 1948 roku. Przez cały okres radziecki z Litwy do Polski można było dostać się tylko koleją biegnącą przez Białoruś.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zostały otwarte dwa samochodowe przejścia graniczne i jedno kolejowe Trakiszki-Mockawa.