Rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Magdalena Chacaga poinformowała, że według planów budowa ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2010 roku i zakończyć w ciągu 10 miesięcy.

Obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 będzie trasą jednojezdniową o długości 2,5 km, omijającą miasto od strony południowo-zachodniej.