Południowa obwodnica Olesna, przebiegająca w ciągu drogi ekspresowej S11, miałaby długość 20 km, a jej koszt wyniósłby 430 mln zł. Byłaby to największa inwestycja w województwie opolskim. GDDKiA przygotowała na ten cel pieniądze w budżecie na lata 2007-2013.

Nie wiadomo jednak czy obwodnica powstanie. Proponowany przez Gminę Olesno „wariant niebieski” byłby aż o 200 mln zł droższy od obwodnicy zaplanowanej przez GDDKiA. W Regionalnym Programie Operacyjnym może zwyczajnie zabraknąć funduszy na zrealizowanie tej inwestycji przed 2013 rokiem.