Budżet, który Rząd ustalił na realizację tej inwestycji, to 200 mln euro. Niewykluczone jednak, że suma ta wzrośnie do 350 mln euro. Fundusze na budowę Trasy Sucharskiego pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, do którego inwestycja została wpisana przez Ministra Infrastruktury. Jednak aby na jej realizację można było przeznaczyć jeszcze dodatkowe 150 mln euro, potrzebna jest pozytywna decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego, która ma być wydana do końca stycznia bieżącego roku.

Trasa Sucharskiego ma strategiczne znaczenie zarówno przy organizacji Euro 2012, jak i dla rozwoju Portu Gdańskiego oraz dla całej Polski, gdyż będzie początkiem autostrady A1.