Wojewoda zatwierdzając projekt budowy drogi, udzielił jednocześnie Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu pozwolenia na budowę. Decyzja ta dotyczy 5,5 km odcinka między miejscowościami Siechnice i Łany. Droga ta będzie fragmentem wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Planowana 35 km wschodnia obwodnica będzie przebiegać przez tereny powiatu wrocławskiego wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia i razem z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A-8, tzw. Łącznikiem Długołęka i fragmentem autostrady A-4 będzie tworzyć zamknięty pierścień o średnicy 15-20 km. Trasa ma mieć status drogi wojewódzkiej i ma służyć zarówno lepszemu wzajemnemu skomunikowaniu silnie rozwijających się miejscowości powiatu, leżących na południowo-wschodnim obrzeżu Wrocławia, jak i części ruchu tranzytowego.