Województwo Mazowieckie posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg wojewódzkich w Polsce. Ich łączna długość to 2820 km. Wiele dróg wojewódzkich jest eksploatowanych jak drogi krajowe, dlatego tak ważne jest podnoszenie standardów oraz ich ciągła modernizacja. W latach 2008-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zdecydował na przeprowadzenie renowacji 860 km dróg wojewódzkich. 11 odcinków z 43, które będą w tym czasie remontowane znalazło się na liście projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.