Via Baltica to fragment drogi, która ma łączyć Warszawę z Helsinkami. Obecnie kończy się w Suwałkach. Stamtąd najszybciej można dotrzeć do Warszawy przez Augustów i Białystok. Z tej trasy codziennie korzystają tysiące tirów. Dlatego mieszkańcy Augustowa domagają się obwodnicy, ale inwestycję zablokowali ekolodzy. Są przeciwni budowie, która zakłada powstanie estakady przez chronioną unijnym programem Natura 2000 dolinę Rospudy. Ekologów wspiera Komisja Europejska.

Ostateczny przebieg Via Baltica nie jest przesądzony, ale władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego zaproponowały, by trasa biegła z Suwałk przez Ełk i Łomżę. Dzięki temu buldożery nie wjechałyby w dolinę Rospudy.