Przygotowania planistyczno-techniczne projektu trasy, która m.in. mieszkańcom Oświęcimia i okolic ułatwi dostęp do przejścia granicznego w Cieszynie oraz do autostrady A4 i lotniska w Pyrzowicach, są już zaawansowane.