Pierwsze obejście Wojnicza oddano do użytku w lipcu 2007 roku. Jest to 3,75 km odcinek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 4 z Krakowa do Tarnowa.
Ostatnia umowa zawarta pomiędzy wicemarszałkiem a Burmistrzem Wojnicza Zbigniewem Noskiem dotyczy budowy wschodniej obwodnicy Wojnicza, która znajdzie się w ciągu drogi wojewódzkiej na 975.

Podczas tego samego spotkania, wicemarszałek podpisał również umowę ze Starostą Brzeskim Ryszardem Ożogiem i Wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim, dotyczącą budowy południowej obwodnicy Szczurowej.
Obydwie inwestycje mają na celu przed wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, co ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych.