ZDW to pierwsza instytucja, która wystąpiła o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. We wniosku przedstawiono 10 projektów mających wpływ na rozwój infrastruktury drogowej województwa oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży po małopolskich drogach. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 530 mln zł.

Na liście projektów przedstawionych Marszałkowi znalazła się kontynuacja modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 na odcinku Kraków – Chełmek, remont drogi wojewódzkiej nr 957 z Białki do Nowego Targu oraz drogi wojewódzkiej nr 964 z Kasiny do Uścia Solnego. Gruntowna przebudowa obejmie 240 km dróg wojewódzkich.

Do działań priorytetowych, którymi zamierzają zająć się drogowcy, zaliczono również budowę obwodnic 7 małopolskich miast. Jako pierwsze mają powstać obejścia Dobczyc i Zembrzyc, a następnie Olkusza, Proszowic, Wojnicza, Szczurowej i Podegrodzia. Część dofinansowania zostanie również przeznaczona na zadania związane z eksploatacją kruszyw, żwiru i piasku na terenie powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.