Budimex Dromex powinien rozpocząć prace budowlane jeszcze w tym miesiącu. Zgodnie z umową, inwestycja ma być gotowa na koniec października przyszłego roku. Spółka musi liczyć się z tym, że każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) będzie kosztować ją 0,2 proc. wartości niewykonanych w terminie prac.